Privacyverklaring

Algemeen

Dit is de Privacyverklaring van Webvue. Webvue is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90899105. Deze Privacyverklaring legt uit hoe wij gegevens verwerken, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verwerken deze gegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze online activiteiten en geldt voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij hebben gedeeld op webvue.nl. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Wat voor gegevens verwerken wij?

Bij Webvue verwerken we informatie over jou wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via ons contactformulier op onze website webvue.nl of e-mail. Via het contactformulier op webvue.nl verwerken wij alleen persoonlijke gegevens die door jou worden verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken indien u gegevens aan ons verstrekt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens / contactgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Vrijwillig opgegeven informatie
  • IP-adres

Doeleinden verwerking gegevens

Door het gebruik van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het invullen en versturen van een contactformulier via onze website. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en ander vrijwillig gegeven informatie. Webvue verzamelt en verwerkt deze informatie omdat het essentieel is voor het leveren van onze diensten. Wij zullen alleen persoonlijke gegevens delen met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Webvue persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien je meer informatie wil over hoe lang jouw persoonsgegevens bewaard blijven, kun je contact opnemen met info@webvue.nl.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo maken wij gebruik van servers binnen de Europese Unie of van landen met dezelfde privacy waarborgen.

Recht van betrokkenen

Wanneer je inzage wilt in jouw persoonsgegevens, jouw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als je jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan jou of aan een derde, kun je contact opnemen met Webvue door een e-mail te sturen naar info@webvue.nl Mocht je van mening zijn dat wij jouw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt hebben en dat wij geen/onvoldoende gehoor geven aan jouw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Webvue kan van tijd tot tijd deze Privacyverklaring aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website.